ISKOLÁNK BEMUTATÁSA

 

Hagyományos, nyolc évfolyamos általános iskola vagyunk.

Az alsó tagozaton évfolyamonként 3 osztállyal dolgozunk évek óta. A szülők kéréseit igyekszünk figyelembe venni a szervezésnél. Egy vagy két osztály iskolaotthonos formában működik az alsó tagozaton. Ez azt jelenti, hogy reggel 8 órától délután 4 óráig itt vannak a gyerekek. Mégsem egész napos az iskola, időbeosztásunk rugalmas, hiszen itt a gyermekek igényeihez, életkori sajátosságaihoz igazodva tudunk tanítani. Játék a friss levegőn, a csodálatos parkunkban, pályáinkon és játszóterünkön mindennapos lehetőség. A szabadidő foglalkozásokat színesítik a foci, sakk, szertorna, gyógytorna, sportjáték foglalkozások a tanítási órák után.

Aki igényli, természetesen napközi csoportot is kérhet vagy délután hazaviheti gyermekét.

Első osztálytól kezdve tanulnak a gyerekek idegen nyelvet (angol, német) illetve informatikát. Két informatikatermünk csodálatosan felszerelt, minden számítógépen internet hozzáférés van.

Az iskola összes tantermében interaktív, vetíthető tábla van, amely emeli az oktatás színvonalát.

Nálunk már működik a nem szakrendszerű oktatás az 5-6. évfolyamon. Minden pedagógus szakmailag is fel van készítve erre.

A kompetencia fejlesztés kiemelt feladat az 1-8. évfolyamig.

Minden tanuló a képességeinek megfelelő szintű oktatást kapja. Iskolánk pedagógusainak képzettsége 100 %-os.

Foglalkozunk fejlesztéssel és tehetséggondozással. Ezt színesítjük az oktatási módszerek széles tárházával.

Tanulóinkat versenyekre készítjük fel. Mi magunk is helyet adunk számos versenynek (Zrínyi Ilona Matematikaverseny, Területi Vers- és Prózamondó Verseny). Számos vendéget hozunk ezzel szép városunkban.

Kiemelt szerepet kap nálunk a környezetvédelem és az egészséges életmódra nevelés, hagyományaink ápolása, a hazaszeretet, esélyegyenlőség, tolerancia, stb. Néhány ehhez kapcsolódó program:

 - Madarak és fák napja

- Egészséges hét

- Árpád-napok

- Tolarencia-hét, Öko-hét, stb.

Minden évben az iskolánk munkaterve tartalmazza a részletes programokat. Kapcsolatunk jó a szülőkkel. Együtt szervezünk minden évben Árpád-bált, ahol a végzős nyolcadikosok palotást táncolnak.

Nyitott iskolának mondjuk magunkat, hiszen hozzánk bármikor bejöhetnek a szülők, szinte mindennapi kapcsolatban vagyunk velünk. Ennek köszönhető, hogy nagyon sok segítséget kapunk tőlük. Jól tudjuk, hogy együtt kell dolgoznunk, nekünk pedagógusoknak és szülőknek a gyermekekért.

Saját könyvtárunk, színjátszó csoportunk és Diákönkormányzatunk színvonalas programokat szervez diákjaink számára.

Közösségalakító programjaink is nagyon népszerűek. Osztálykirándulások, túrák, erdei iskolai programok, stb...színesítik a programkínálatot.

Diákcsere projektünk több éve működik. Az európa polgár eszméjének kialakítása már gyermekkorban elkezdődik. Diákjaink számára már nyitott a világ. A beilleszkedést, helyük megtalálását viszont segítenünk kell. Testvérvárosaink diákjai évente érkeznek hozzánk illetve mi is eljuttatjuk tanítványainkat Caldenbe, Gyergyócsomafalvára illetve Székelykevére.

Kedves Olvasó!

Ebben a néhány sorban nehéz egy jól működő iskola életét bemutatni. A dolgos mindennapokban ennél sokkal többet teszünk a gyermekekért.

Kérjük, olvassák el dokumentumainkat, s ha van rá idejük, személyesen is látogassák meg iskolánkat!

Kevesen tudják, hogy az épületben neves művészek alkotásai is megtalálhatóak.

Ezek:

Tóth István fotóművész (az Évszázad Kiváló Festőművésze) remekei láthatóak az emeleti folyosón.

Rátonyi József: Az aradi vértanúk domborművei

Nyulasi József népi fafaragó művész Árpád szobra az aulánkban látható.

Legyen Ön is a vendégünk!

 

 


Tanévindító (2018)
2018.08.28.

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!
Iskolánk tanévnyitóját az első tanítási napon, 2018. szeptember 3-án, hétfőn 8:00 tarjuk.....